BIOSULFEX®

Dla oczyszczalni ścieków, biogazowni rolniczych, wysypisk śmieci i innych przedsiębiorstw produkujących biogaz, które w celu wykorzystania tego gazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej, poszukują skutecznego sposobu usuwania z niego siarkowodoru (oraz pyłów i siloksanów), oferujemy proces technologiczny, który usuwa siarkowodór do bardzo małych ilości rzędu nawet kilku ppm.

Usuwanie z biogazu siarkowodoru metoda BIOSULFEX® zapobiega powstawaniu korozji rurociągów, armatury i elementów kotła, dzięki czemu nie dochodzi do stanów awaryjnych. Oczyszczanie eliminuje także zagrożenie zatrucia ludzi toksycznym siarkowodorem. Urządzenia BIOSULFEX® zaprojektowane są pod indywidualne wymogi klienta. Ich sprawność odsiarczania wynosi > 99 %. Jedynym produktem ubocznym procesu jest pulpa siarkowa (będąca jednocześnie cennym surowcem). Istnieje możliwość zainstalowania kilkubiegowej wersji urządzenia, co pozwala na oszczędniejszą pracę w okresach, gdy mamy do czynienia z mniejszą produkcją biogazu. Urządzenia nie wymagają stałej obsługi, są kompaktowe i łatwe w konserwacji, wykonane z materiałów wysokiej jakości. Posiadają ochronę patentową.

Urządzenia BIOSULFEX® mogą być dodatkowo wyposażone w usuwanie pyłów i siloksanów, czyli produktów hydrolizy związków krzemoorganicznych używanych do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. Istotne jest oczyszczanie zwłaszcza z siloksanów, ponieważ po spaleniu tworzą niebezpieczne osady o parametrach fizycznych i chemicznych podobnych do szkła lub piasku (krzemionka). Eliminacja powyższych składników z biogazu jest bardzo ważna zwłaszcza w przypadku, gdy gaz ten będzie zasilał później gazogenerator. Świadczą o tym badania przeprowadzone przez naszą firmę w Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu. Wynika z nich, że po zastosowaniu specjalnego układu filtracji pyłów i siloksanów w procesie odsiarczania, udało się wydłużyć okres pracy gazogeneratora niemal o połowę. Zwiększoną wydajność pracy gazogeneratora spowodowało oczyszczenie przede wszystkim z siloksanów.

BIOCAT®

Do odsiarczania metodą BIOSULFEX® używany jest unikalny w kraju i na świecie koncentrat katalityczny BIOCAT® w formie proszku. Koncentrat konwertuje siarkowodór do pulpy siarkowej, która jest jedynym produktem ubocznym procesu. BIOCAT® jest odnawialny podczas procesu odsiarczania, nietoksyczny, łatwy w przechowywaniu i transporcie, dostarczany w hermetycznie zamkniętych wiadrach

ZALETY TECHNOLOGII BIOSULFEX®

Nowoczesna


 • Sprawność odsiarczania > 99 %, do zawartości zaledwie kilku ppm siarkowodoru.
 • Urządzenie kompaktowe, nie wymagające stałej obsługi, łatwe w konserwacji, wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.
 • Małe opory przepływu na urządzeniu < 20 mmH2O
 • osiada ochronę patentową.

Przyjazna środowisku


 • BIOSULFEX® nie wytwarza ścieków.
 • BIOSULFEX® nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery.
 • W procesie BIOSULFEX® jedynym produktem ubocznym są niewielkie ilości czystej siarki, zamiast wielu ton odpadów jak w przypadku np. rudy darniowej stosowanej w metodach suchych.

Ekonomiczna


Koszty eksploatacyjne: bardzo niskie; rzędu 1 grosza za 1 m3 gazu.

Sprawdzona i rozpoznawalna na rynku


Wyprodukowaliśmy ponad 20 urządzeń, niektóre z nich są w eksploatacji już ponad 10 lat. Wydatek dotychczas wytworzonych urządzeń wynosi od 50 m3/h do 2.250 m3/h. BIOSULFEX® jest jedyną polską technologią zastosowaną w O. S. Czajka w Warszawie, po modernizacji jednej z największych oczyszczalni ścieków w UE.

Przyjazna dla klienta


 • Urządzenia zaprojektowane i wykonane pod indywidualne wymogi klienta.
 • Możliwość zainstalowania kilkubiegowej wersji urządzenia. Umożliwia to oszczędniejszą pracę w okresach, gdy pełne obciążenie nie występuje lub gdy zasiarczenie jest mniejsze.
 • Na życzenie klienta serwis urządzeń BIOSULFEX®.
 • Przy każdej dostawie katalizatora BIOCAT® bezpłatne analizy roztworu do odsiarczania, w celu poinformowania klienta o sprawności oczyszczania i w razie potrzeby udzielenia dodatkowych wskazówek dotyczących optymalizacji użytkowania urządzenia.
 • Analiza biogazu podczas wizji lokalnej.
 • Całość – zarówno instalacja jak i koncentrat do odsiarczania są wytwarzane w Polsce.

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA I ODPYLANIA BIOGAZU

Wiodąca technologia oczyszczania biogazu kierowanego do silników i palników. Unikalna ze względu na niski spadek ciśnienia i skuteczność oczyszczania (również z siloksanów). Bezodpadowa.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.