O firmie

Zespół Innowacyjny PROMIS został założony w 1988 r. przez grupę naukowców z instytutów badawczych celem wprowadzenia w życie pomysłów dotyczących odsiarczania

DZIAŁALNOŚĆ

Zespół Innowacyjny PROMIS został założony w 1988 r. przez grupę naukowców. Do początku głównym obszarem działalności firmy było odsiarczanie biogazu oraz oczyszczanie biogazu.

Z.I. PROMIS w oparciu o własne, opatentowane rozwiązania i patenty, uruchomił dotychczas kilkadziesiąt instalacji przemysłowych głównie dla oczyszczalni ścieków, wydobycia ropy i gazu, wytwórni asfaltu, jak również przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego. Podstawową dziedziną działalności jest oczyszczanie biogazu i gazów z siarkowodoru i innych zanieczyszczeń.

Dzięki innowacyjnemu podejściu i skutecznemu wdrażaniu rozwiązań firma znalazła się w gronie laureatów konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Odsiarczanie biogazu realizowane przez technologię BIOSULFEX® zostało dostrzeżone i nagrodzone przez kapitułę konkursu oraz Ministerstwo jako BAT (ang. Best Available Technology – Najlepsze dostępne techniki) na oczyszczanie biogazu.

Zakres działania firmy:


  • Projektowanie technologiczne i konstrukcyjne w dziedzinie oczyszczania gazów i cieczy według własnych technologii,
  • Wytwarzanie urządzeń do odsiarczania gazów i powietrza,
  • Wytwarzanie urządzeń do odwaniania gazów i powietrza,
  • Wytwarzanie koncentratu katalitycznego do odsiarczania,
  • Wytwarzanie elementów aparatury,
  • Analizy chemiczne na zawartość siarkowodoru w gazach.

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

oczyszczanie biogazu

Odsiarczanie biogazu wiodącą bezodpadową technologią BIOSULFEX® pozwala na bezpieczne transportowanie, przechowywanie i następnie spalanie biogazu w silnikach i palnikach gazowych. Technologia BIOSULFEX® jest wyjątkowa ze względu na efektywny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000ppm) do bardzo małych ilości rzędu kilku ppm. Odsiarczanie biogazu to nie jedyna zaleta procesu BIOSULFEX®. Dodatkowo nasza technologia usuwa wilgotność, pyły i siloksany, co sprawia, że oczyszczanie biogazu jest kompleksowe.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.