Kontakt

ZESPÓŁ INNOWACYJNY PROMIS SP. Z O.O.

ADRES SIEDZIBY

ul. T. Hołówki 3/43
00 - 749 Warszawa

NIP: 521 012 29 47

+48 22 839 84 14

BIURO TECHNOLOGICZNE
(ADRES DLA DOSTAW)


ul. Z. Krasińskiego 16/126
01 - 581 Warszawa

+48 22 839 84 14

+48 22 841 74 66

+48 603 379 337

+48 601 293 002

zipromis1@op.pl
www.zipromis.com.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

CAPTCHA

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA I ODPYLANIA BIOGAZU

Wiodąca technologia oczyszczania biogazu kierowanego do silników i palników. Unikalna ze względu na niski spadek ciśnienia i skuteczność oczyszczania (również z siloksanów). Bezodpadowa.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.