ODSIARCZANIE BIOGAZU

Różne metody odsiarczania - porównanie

I. Metoda odsiarczania biogazu ze złożem stałym

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
I. Metoda odsiarczania biogazu ze złożem stałym Odsiarczanie biogazu przy użyciu złoża stałe z masą czyszczącą na bazie rudy darniowej - w wersji bez regeneracji. W wersji z regeneracją konieczność budowy instalacji regeneracji (lub zlecanie takiej usługi). Odpady stałe (trudne do załadunku i transportu).
  • duża ilość: do stu razy większa niż H2S w gazie
  • związki rozpuszczalne w wodzie (potencjalne zanieczyszczenie wód)
  • niebezpieczne, często grożą samozapłonem.

IIa. Metody mokre alkaliczne
ODSIARCZANIE BIOGAZU CHEMICZNE

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
IIa. Metody mokre alkaliczne ODSIARCZANIE BIOGAZU CHEMICZNE Absorpcja siarkowodoru w roztworze alkalicznym. Roztwór nie jest regenerowany. Ciekły roztwór zawierający zaabsorbowany siarkowodór H2S
  • ilość kilka razy większa niż zawartość H2S w gazie, ale mniejsza niż przy metodzie I (odsiarczanie biogazu na złożu stałym),
  • odpad rozpuszczalny w wodzie – potencjalne zatrucie wód gruntowych

IIb. Metody mokre biologiczne
ODSIARCZANIE BIOGAZU BIOLOGICZNE

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
IIb. Metody mokre biologiczne ODSIARCZANIE BIOGAZU BIOLOGICZNE Absorpcja siarkowodoru w roztworze alkalicznym. Roztwór alkaliczny jest poddawany regeneracji biologicznej. Metoda czuła na zmiany stężenia H2S. Ciekły roztwór zawierający związki siarki, siarkę oraz częściowo zaabsorbowany siarkowodór H2S. Odsiarczanie biogazu tą metodą niesie postęp w stosunku do metod I i IIa, jednak nie zawsze gwarantuje oczekiwaną sprawność procesu, szczególnie, gdy oczyszczanie biogazu przebiega w zmiennych parametrach technologicznych.

III. Metoda Biosuflex®
INNOWACYJNE ODSIARCZANIE BIOGAZU

SCHEMAT CHARAKTERYSTYKA ODPADY CECHA ODPADU
 III. Metoda Biosuflex® INNOWACYJNE ODSIARCZANIE BIOGAZU Odsiarczanie biogazu z zastosowaniem przyjaznej środowisku mokrej metody katalitycznej, która konwertuje całość siarkowodoru do niereaktywnej siarki elementarnej. Brak odpadów. Odporna na zmiany stężenia H2S. Istnieje możliwość uzupełnienia o moduł heterogenicznego usuwania wilgoci, co czyni oczyszczanie biogazu kompleksowym. Pulpa siarkowa
Ilość pulpy jest równa ilości H2S w gazie (najmniejsza z możliwych).
Niereaktywna pulpa siarkowa o konsystencji pasty, (przy znacznych ilościach potencjalnie cenny surowiec chemiczny lub rolniczy). Niereaktywna, niepalna.

BIOGAZ - czym jest i dlaczego należy go oczyścić

Surowy biogaz jest źródłem energii odnawialnej, jednak zawiera zanieczyszczenia, które mają negatywny wpływ na odbiorniki biogazu:

  • Siarkowodór (H2S) - najczęściej występujące zanieczyszczenie biogazu. Bardzo korozyjnie oddziałuje na urządzenia zasilane biogazem (silniki, kotły, turbiny). Siarkowodór negatywnie oddziałuje również na złoża stałe i membrany stosowane w procesach dalszego uzdatniania i wzbogacania biogazu. Dlatego istotnym warunkiem technologicznym jest jego możliwie głębokie usunięcie na wczesnym etapie technologii uzdatniania biogazu. Technologia BIOSULFEX® pozwala na głębokie odsiarczanie biogazu, co ma istotny wpływ na dalsze oczyszczenie biogazu.
  • Siloksany – czyli organiczne związki krzemu. Są składnikami biogazu, które niekorzystnie wpływają na proces jego spalania, szczególnie w przypadku gazowych silników tłokowych. Powstająca podczas spalania biogazu krzemionka (SiO2, czyli popularnie piasek) tworzy osady o działaniu erozyjnym/ścierającym powierzchnie ślizgowe silników, doprowadzając do gwałtownego pogorszenia parametrów smarnych oleju silnikowego, a co za tym idzie, niszczenia silnika. Celem skutecznego usunięcia siloksanów, należy zapewnić, aby wcześniejsze odsiarczanie biogazu było realizowane z możliwie wysoką skutecznością.
  • Woda - powstający w procesach biologicznych biogaz charakteryzuje się blisko 100% wilgotnością. Skutkiem wysokiej wilgotności biogazu jest pojawianie się mgły wodnej i skroplin w strumieniu biogazu przy każdym obniżeniu temperatury biogazu. Odsiarczanie biogazu metodą BIOSULFEX® nie jest wrażliwe na wysoką zawartość wilgoci, a dodatkowy moduł heterogenicznego usuwania wilgoci sprawia, że oczyszczanie biogazu firmy PROMIS jest kompleksowe.

Oczyszczanie biogazu z powyższych zanieczyszczeń jest kluczowe do zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji silników i turbin gazowych oraz kotłów. Obecność siarkowodoru w procesach spalania prowadzi do powstawania silnie kwaśnego środowiska, co sprzyja erozji stopów metalicznych i rozkładowi olejów smarnych. Krystaliczna krzemionka, która powstaje podczas spalania siloksanów, działa jak materiał ścierny powierzchnie suwne w silnikach. Może też oblepiać łopatki turbin lub powierzchnię kotłów, co jest przyczyną wielu defektów. Nadmierna wilgoć w biogazie wzmaga powyższe procesy ułatwiając chemiczną erozję urządzeń i armatury.


Szanowni Państwo,
jak zapewne wiecie bezawaryjne użytkowanie silników, czy kotłów, lub turbin gazowych, jest celem do, którego dąży każda firma użytkująca tego typu maszyny. Dlatego oczyszczanie biogazu jest jednym z najważniszych elementów, do zapewnienia takiej jaknajmniej awaryjnej ich pracy. Niestety rozkład olejów smarnych oraz erozja stopów metalicznych jest wynikiem obecności siarkowodoru w procesach spalania. To powoduje powstawanie silnie kwaśnego środowiska i dalszej erozji. Powierzchnie suwne w silnikach, są bardzo podatne na wszelkie materiały ścierne a takim właśnie robi się krystaliczna krzemionka, której proces powstawania możemy zaobserwować podczas spalania siloksanów.

Awarie i defekty w maszynach i silnikach powoduje też, częste oblepianie łopatek turbin, czy samej powierzchni kotłów właśnie przez tą krzemionkę. Jeżeli dodatkowo w biogazie występuje nadmierna wilgoć, prowadzi to do szybszych procesów chemicznej erozji armatury i urządzeń. Sam surowy biogaz jest oczywiście źródłem energii odnawialnej, ale niestety zawiera znaczne zanieczyszczenia, które należy wyeliminować aby wydłużyć czas pracy urządzeń.

Najczęsciej występującym zanieczyszczeniem biogazu jest siarkowodów, który jest bardzo korozyjnym czynnikiem dla wszystkich urządzeń zasilanych biogazem. Oferowana przez nas technologia BIOSULFEX® powoduje wnikliwe odsiarczanie biogazu, co w następnej kolejności pozwala na jego dalsze oczyszczenie.

Siloksany szczególnie w przypadku gazowych silników tłokowych, wpływają bardzo niekorzystnie na proces spalania biogazu i dlatego ważne jest aby zapewnić wysoką skuteczność, wcześniejszego odsiarczania biogazu. Przy każdym zmniejszeniu temperatury biogazu, za przyczyną jego wysokiej wilgotności – pojawia się mgła wodna, oraz skropliny w strumieniu biogazu, a odsiarczanie biogazu metodą BIOSULFEX® nie jest podatne na wysoką zawartość wilgoci. Co jeszcze warto zaznaczyć – oczyszczanie biogazu metodą naszej firmy Promis jest kompleksowe - za przyczyną użycia dodatkowego modułu heterogenicznego usuwania wilgoci. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.


Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

oczyszczanie biogazu

Odsiarczanie biogazu wiodącą bezodpadową technologią BIOSULFEX® pozwala na bezpieczne transportowanie, przechowywanie i następnie spalanie biogazu w silnikach i palnikach gazowych. Technologia BIOSULFEX® jest wyjątkowa ze względu na efektywny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000ppm) do bardzo małych ilości rzędu kilku ppm. Odsiarczanie biogazu to nie jedyna zaleta procesu BIOSULFEX®. Dodatkowo nasza technologia usuwa wilgotność, pyły i siloksany, co sprawia, że oczyszczanie biogazu jest kompleksowe.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.