Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o. o. został założony w 1988 r. przez grupę naukowców z instytutów badawczych, którzy postanowili wprowadzić w życie nowe idee w zakresie odsiarczania gazów i paliw oraz pomysły na oczyszczanie biogazu i/lub powietrza. Na przestrzeni 35 lat Zespół Innowacyjny PROMIS, stosując własne rozwiązania i patenty, zbudował i wdrożył kilkadziesiąt urządzeń do odsiarczania, zaprojektowanych pod indywidulane potrzeby Klientów, głównie oczyszczalni ścieków, biogazowni rolniczych, wydobycia ropy naftowej i gazu, wytwórni asfaltu, jak również przemysłu farmaceutyczno-kosmetycznego.

Rozwijając polską myśl techniczną, konstruktorzy Zespołu Innowacyjnego PROMIS uczestniczą aktywnie w życiu naukowym poprzez publikację artykułów oraz stałe kontakty z licznymi uczelniami, wśród których znalazły się Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, University of Birmingham i Pittsburgh Energy Technology Center.

Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz skutecznemu wdrażaniu rozwiązań na oczyszczanie biogazu, Zespół Innowacyjny PROMIS znalazł się w gronie laureatów konkursu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii organizowanego przez Ministerstwo Środowiska. Odsiarczanie biogazu metodą BIOSULFEX® zostało dostrzeżone i nagrodzone przez kapitułę konkursu oraz Ministerstwo Środowiska jako BAT (ang. Best Available Technology - Najlepsze Dostępne Techniki) na oczyszczanie biogazu.