BIOSULFEX®

Oczyszczanie biogazu metodą BIOSULFEX®

Jedną z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych metod na odsiarczanie biogazu jest opatentowana przez właścicieli Zespołu Innowacyjny PROMIS technologia BIOSULFEX®.

BIOSULFEX® to ekologiczny i skuteczny sposób na oczyszczanie biogazu dla oczyszczalni ścieków, biogazowni rolniczych, wysypisk śmieci, biometanowni i innych przedsiębiorstw produkujących biogaz, które w celu wykorzystania tego gazu do produkcji ciepła i energii elektrycznej, poszukują skutecznego sposobu na odsiarczanie biogazu (oraz redukcję wilgoci, a także zawartości pyłów i siloksanów).

Oczyszczanie biogazu eliminuje zagrożenie zatrucia toksycznym siarkowodorem, poprawia także efektywność spalania biogazu jako paliwa oraz zwiększa jego kaloryczność. Jednocześnie odsiarczanie biogazu obniża koszty eksploatacji gazogeneratora i kotłów, eliminuje korozję armatury, rur oraz pozostałych elementów grzewczych. Zapobiega przy tym uwalnianiu się szkodliwych dla środowiska tlenków siarki do atmosfery.

BIOSULFEX® to skuteczny proces technologiczny, który usuwa siarkowodór w szerokim spektrum stężeń (nawet 20.000 ppm) do poziomu rzędu kilku ppm. Dodatkowo może być wyposażony w moduły, które usuwają wilgotność oraz pyły i siloksany, co również poprawia żywotność zespołów kogeneracyjnych za stacją oczyszczania biogazu.

Odsiarczanie biogazu metodą BIOSULFEX® polega na konwersji siarkowodoru do siarki elementarnej. Jedynym produktem ubocznym tego procesu jest niereaktywna i nietoksyczna pulpa siarkowa - składająca się z siarki elementarnej i wody. Pulpa siarkowa może posłużyć do produkcji nawozu (patrz: AGROSIARKA). W technologii BIOSULFEX® nie są wytwarzane szkodliwe ścieki ani gazy. Technologia jest przyjazna dla środowiska.

Koncentrat katalityczny BIOCAT® do oczyszczania biogazu

BIOCAT® - Oczyszczanie biogazu metodą BIOSULFEX® W odróżnieniu od tradycyjnych metod odsiarczania (w złożu stałym lub wodzie z bakteriami), w technologii BIOSULFEX® stosowany jest unikalny w Polsce i na świecie koncentrat katalityczny BIOCAT® w formie proszku. BIOCAT® konwertuje siarkowodór do pulpy siarkowej, która jest jedynym produktem ubocznym procesu. BIOCAT® jest nietoksyczny, łatwy w przechowywaniu i transporcie, dostarczany w hermetycznie zamkniętych wiadrach.

Oczyszczanie biogazu technologią BIOSULFEX® - zalety

Nowoczesna metoda

 • Sprawność odsiarczania nawet > 99 % (nawet do kilku ppm),
 • Urządzenie zaprojektowane i wytworzone pod indywidualne potrzeby Klienta,
 • Urządzenie kompaktowe i z wysokiej jakości materiałów,
 • Urządzenie nie wymaga stałej obsługi i jest łatwe w konserwacji,
 • Możliwość dodania dodatkowych modułów do usuwania wilgotności oraz pyłów i siloksanów,
 • Możliwość serwisu urządzeń,
 • Małe opory przepływu na urządzeniu < 20 mmH2O,
 • Polska technologia chroniona patentami,
 • Technologia przyjazna środowisku,
 • Nie wytwarza ścieków,
 • Nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery,
 • Jedynym produktem ubocznym jest pulpa siarkowa, która może posłużyć do dalszych zastosowań rolnych (składnik nawozu - agrosiarka) i przemysłowych.

Ekonomiczne rozwiązanie

 • Niskie koszty eksploatacyjne, nawet rzędu 1 grosza za 1 m3 gazu,
 • Możliwość zaprojektowania i wytworzenia kilkubiegowego urządzenia, umożliwia to oszczędniejszą pracę w okresach, gdy pełnie obciążenie nie występuje lub gdy zasiarczenie jest mniejsze,
 • Bezpłatna analiza roztworu do odsiarczania BIOCAT®,
 • Bezpłatna analiza biogazu podczas wizji lokalnej,
 • Technologia sprawdzona i rozpoznawalna na rynku,
 • Wyprodukowano i uruchomiono ok. 50 urządzeń,
 • Urządzenia przy prawidłowej eksploatacji mogą mieć żywotność > 10 lat,
 • Liczne referencje urządzeń dla wydatku biogazu od 50 m3/h do 2.250 m3/h.