AGROSIARKA

Agrosiarka

Odsiarczanie biogazu w technologii BIOSULFEX® i BIOSULFEX® AIR polega na konwersji siarkowodoru do siarki elementarnej. Jedynym produktem ubocznym tego procesu jest niereaktywna i nietoksyczna pulpa siarkowa składająca się z siarki elementarnej i wody, i która może posłużyć do produkcji nawozu.

Siarka elementarna to najmniejsza ilość odpadu, jaka może wystąpić w procesie neutralizacji siarkowodoru. Każdy inny produkt lub produkty reakcji odsiarczania biogazu, które można spotkać w innych metodach, to związek lub mieszanina różnych związków zawierających siarkę, które często pociągają wysoki koszt za utylizację lub neutralizację.

W technologii BIOSULFEX® i BIOSULFEX® AIR odsiarczanie biogazu lub powietrza zachodzi selektywnie, co oznacza, że otrzymuje się wyłącznie siarkę elementarną.

Pulpa siarkowa jako „przyjazny odpad”

  • Minimalna ilość odpadu z procesu odsiarczania - najmniejsza ilość odpadu w porównaniu do innych metod odsiarczania,
  • Ekologiczny surowiec - siarka elementarna uzyskana w procesie oczyszczania może być użyta do dalszych zastosowań rolnych (składnik nawozu - agrosiarka) i przemysłowych,
  • Bezpieczna obsługa i składowanie - pulpa siarkowa jest nietoksyczna, niereaktywna i bezwonna.
agrosiarka schemat