METODY ODSIARCZANIA

Różne metody odsiarczania - porównanie

I. Metoda ze złożem stałym

SCHEMAT CECHA
CHARAKTERYSTYCZNA
ODPADY CECHA ODPADU
Złoże stałe z masą czyszczącą na bazie rudy darniowej - w wersji bez regeneracji. W wersji z regeneracją konieczność budowy instalacji regeneracji (lub zlecanie takiej usługi). Odpady stałe (trudne do załadunku i transportu).
  • duża ilość: do stu razy większa niż H2S w gazie
  • związki rozpuszczalne w wodzie (potencjalne zanieczyszczenie wód)
  • niebezpieczne, często grożą samozapłonem.

II. Metoda z roztworem alkalicznym

SCHEMAT CECHA
CHARAKTERYSTYCZNA
ODPADY CECHA ODPADU
Absorpcja w roztworze alkalicznym. Roztwór nie jest regenerowany. Ciekły roztwór zawierający zaabsorbowany H2S.
  • ilość kilka razy większa niż zawartość H2S w gazie, ale mniejsza niż przy metodzie I.
  • odpad rozpuszczalny w wodzie - potencjalne zatrucie wód gruntowych.

III. Metoda Biosuflex (Z.I. Promis Sp. z o.o.)

SCHEMAT CECHA
CHARAKTERYSTYCZNA
ODPADY CECHA ODPADU
AMokra metoda katalityczna.
Koszt odsiarczania zredukowany do rzędu 1gr/m3 biogazu*
Pulpa siarkowa
  • ilość: równa ilości H2S w gazie
    (najmniejsza z możliwych).
  • niereaktywna pulpa siarkowa o konsystencji pasty, (przy znacznych ilościach potencjalnie cenny surowiec chemiczny lub rolniczy).

Zespół Innowacyjny
PROMIS sp. z o. o.

posiada prawa do nazw, oraz prawa patentowe swoje lub poprzez patenty swoich udziałowców, do następujących technologii odsiarczania

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA I ODPYLANIA BIOGAZU

Wiodąca technologia oczyszczania biogazu kierowanego do silników i palników. Unikalna ze względu na niski spadek ciśnienia i skuteczność oczyszczania (również z siloksanów). Bezodpadowa.

MULTICAT®

DO ODSIARCZANIA ROPY I GAZU ZIEMNEGO

Stosowane do wstępnego odsiarczenia ropy naftowej przed transportem. Technologia dostosowana do odsiarczania węglowodorów ciekłych i gazowych.

BIOSULFEX®

DO ODSIARCZANIA GAZU ZIEMNEGO I RAFINERYJNEGO

Technologia do usuwania nie tylko siarkowodoru, ale także merkaptanów i siarczków organicznych.